2017-жылдын 6–мартынан 10-мартына чейинки мезгилдеги Консулдук бөлүмдүн ишмердүүлүгү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилиги Консулдук бөлүмдүн ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтын жарандар үчүн ачыктыгын камсыздоо максатында ар жумалык ишмердүүлүк тууралуу маалымат берүүнү улантууда.

2017-жылдын 6–мартынан 10-мартына чейинки мезгилде Консулдук бөлүм тарабынан төмөндөгүдөй иштер аткарылды:

Жалпысынан  149 консулдук кызмат көрсөтүлдү, алардын ичинен:

Төмөндөгүлөр боюнча документтер жасалды:

– КРна кайтууга күбөлүк –48, булардын ичинен 1 жаран чет өлкөлүктөрдү убактылуу кармоочу жайда (СУВСИГ) жаткан КРнын жарандары-күбөлүк алып мекенине кайтууга мүмкүнчүлүк алышты;

– КРнын жарандыгын тактоочу, туулгандыгы тууралуу күбөлүккө справка берүү –51;

– балдарынын КРнын жарандыгын тандоосуна ата-энесинин макулдугу–2;

– виза документтери –4.

Төмөндөгүдөй арыздар кабыл алынды:

– паспорт алууга – 10;

– КРнын жарандыгына таандык экендигин аныктоого–1;

– КРнын жарандыгынан чыгууга –2;

– документтерин мыйзамдаштыруу –0;

Туруктуу консулдук каттоого коюлгандар – 22;

Туруктуу консулдук каттоого коюлгандар –7.

Нотариалдык иш-аракеттер –2.

Мындан сырткары, форма 1 документин талап кылуу боюнча арыздар кабыл алынып, тийиштүү КРнын органдарына  48 кат жөнөтүлдү.

Консулдук тейлөө кызматын алуу боюнча документтерди тариздөө багытында оозеки кеңештер берилди –100.

Биометрикалык каттоодон өткөндөрдүн саны –12.

  1. Укук коргоо ишмердүүлүк боюнча (укуктук кеңештерди берүү):

– кылмыш иштери, административдик жактан аймактан чыгаруу, РФнын аймагына кирүүгө чектөөнү алып салуу, айлык акысын төлөтүү маселелери боюнча 7 жазуу түрүндөгү арыз кабыл алынды;

– консулдук бөлүмдүн юристтеринин жеке кабыл алуусунда укуктук маселелер боюнча 73 жаранга оозеки консультация берилди;

– сот, укук коргоо органдарына, өлүкканаларга, тергөө бөлүмдөрүнө чыгуу –3;

– Жарандардын сөөгүн Жүк “200” КРна алып кетүү боюнча жардам –2.

  1. Жалпы документтердин жүгүртүлүшү жана телефон аркылуу кеңеш берүү:

– КРнын жана РФнын тийиштүү органдарынан жана уюмдарынан келген кириш документтер–50;

– чыгыш документтердин саны – 59;

– жарандардын жеке кайрылуулары, алардын ичинде Элчиликтин интернет-кабыл алуусунда кеңеш алгандар – 26 жаран;

  • Телефон аркылуу консультация алгандар – 311 жаран.

Жалпысынан 183 жаран кабыл алынды (келгендерди каттоо журналынан алынды)