2017-жылдын 14-августунан 18-августуна чейинки мезгилде Консулдук бөлүмдүн ишмердүүлүгү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилиги Консулдук бөлүмдүн ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтын жарандар үчүн ачыктыгын камсыздоо максатында ар жумалык ишмердүүлүк тууралуу маалымат берүүнү улантууда.
2017-жылдын 14-августунан 18-августуна чейинки мезгилде Консулдук бөлүм тарабынан төмөндөгүдөй иштер аткарылды:

Жалпысынан 353 консулдук кызмат көрсөтүлдү, алардын ичинен:
Төмөндөгүлөр боюнча документтер жасалды:
– КРна кайтууга күбөлүк –158, булардын ичинен 6 жаран чет өлкөлүктөрдү убактылуу кармоочу жайда (СУВСИГ) жаткан КРнын жарандары-күбөлүк алып мекенине кайтууга мүмкүнчүлүк алышты;
– КРнын жарандыгын тактоочу, туулгандыгы тууралуу күбөлүккө справка берүү –106;
– балдарынын КРнын жарандыгын тандоосуна ата-энесинин макулдугу–15;
– виза документтери –1.
Төмөндөгүдөй арыздар кабыл алынды:
– паспорт алууга – 33;
– КРнын жарандыгына таандык экендигин аныктоого–5;
– КРнын жарандыгынан чыгууга –6;
– документтерин мыйзамдаштыруу –5;
Туруктуу консулдук каттоого коюлгандар – 21.
Нотариалдык иш-аракеттер –3.
Консулдук тейлөө кызматын алуу боюнча документтерди тариздөө багытында оозеки кеңештер берилди –67.
Биометрикалык каттоодон өткөндөрдүн саны –30.

1. Укук коргоо ишмердүүлүк боюнча (укуктук кеңештерди берүү):
– кылмыш иштери, административдик жактан аймактан чыгаруу, РФнын аймагына кирүүгө чектөөнү алып салуу маселелери боюнча 3 жазуу түрүндөгү арыз кабыл алынды;
– консулдук бөлүмдүн юристтеринин жеке кабыл алуусунда укуктук маселелер боюнча 53 жаранга оозеки консультация берилди;
– сот органдарына чыгуу: Москва шаардык сотуна, Чертанов райондук сотуна чыгуу – 3.

2. Жалпы документтердин жүгүртүлүшү жана телефон аркылуу кеңеш берүү:
– КРнын жана РФнын тийиштүү органдарынан жана уюмдарынан келген кириш документтер–71;
– чыгыш документтердин саны – 16;
– жарандардын жеке кайрылуулары, алардын ичинде Элчиликтин интернет-кабыл алуусунда кеңеш алгандар – 30 жаран;
-Телефон аркылуу консультация алгандар – 285 жаран.

Жалпысынан 371 жаран кабыл алынды (келгендерди каттоо журналынан алынды).