Кыргыз Эл жазуучусу Ч.Айтматовго эстелик тургузуу боюнча Москва Шаардык Думанын чечими тууралуу

Ч.Айтматов-др.ф=====a5b9c7ba4b28f7eeb4450c93518eef11=====

2017-жылдын 20-сентябрында Москва Шаардык Думасы Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилигинин кайрылуусу боюнча өзүнүн күз мезгилиндеги алгачкы сессиясында биринчи кезекте Кыргыз Эл жазуучусу Ч.Айтматовго эстелик тургузууну “Шаардык маанидеги монументалдык-декоративдик өнөр чыгармаларын тургузуу жөнүндө сунуштар тизмесине” киргизүү жөнүндө чечимин кабыл алды.

Мындан ары Москва Шаардык Думанын аталган токтомуна ылайык Москва шаарынын Өкмөтүнүн буйрутма актысы (уруксат ордери) чыгат. Ал буйрутма Ч.Айтматовго эстелик тургузуу боюнча курулуш иштерин баштоонун негизи боломокчу.

Ч.Айтматовго эстелик Москва шаарынын Данилов районундагы Павлов көчөсү менен Подольск шоссесинин ортосунда Ч.Айтматов атындагы сейил бакта орнотулат. Сейил бактын аянты эки гектардан ашык аянтты түзөт.

Эл жазуучуга эстеликти тургузуу иш-чарасы келерки 2018-жылы Ч.Айтматовдун 90 жылдык мааракесин уюштуруу алкагында ишке ашырылууда.