Улуу Октябрь Социалисттик революциясы күнүн майрамдоого байланыштуу жумушчу эмес күндөр тууралуу маалымдайт

105290034506_or

Урматтуу мекендештер, Россиядагы кыргызстандыктар,

 Улуу Октябрь Социалисттик революциясы күнүн майрамдоого байланыштуу КРнын Премьер-министри Өкмөттүн буйругун чыгарды. Ага ылайык жумасына беш күн графиги менен иштеген мекеме, уюмдардын кызматкерлери үчүн 28-октябрь (ишемби) жумушчу күн болуп саналат. Бул чечим эс алуу жана жумушчу күндөрдү туура пайдалануу максатында кабыл алынган.

Ошентип, жумасына беш күн графиги менен иштеген мекеме, уюмдардын кызматкерлери үчүн 2017-жылдын 28-октябры (ишемби) жумушчу күн, ал эми 4-ноябрдан баштап 7-ноябрга чейинки күндөр жумушчу эмес күндөрү болуп саналат.

Ушуга байланыштуу, урматтуу мекендештер, КРнын РФдагы Элчилиги КРнын Өкмөтүнүн жогорудагы токтомуна ылайык иштейт, демек, 2017-жылдын 28-октябры (ишемби) жумуш күн, ал эми 4нөн 7сине чейин жумуш эмес күндөр.