2018-жылдын 29-январынан 2-февралына чейинки мезгилде Элчиликтин Кеңселери тарабынан аткарылган консулдук иштер тууралуу

Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилиги КРнын РФдагы Элчилигинин Кеңселеринин (бөлүмдөрүнүн) ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтын жарандар үчүн ачыктыгын камсыздоо максатында ар жумалык ишмердүүлүк тууралуу маалымат берүүнү баштоодо.

2018-жылдын 29-январынан 2-февралына чейинки мезгилде Элчиликтин Кеңселери тарабынан төмөндөгүдөй иштер аткарылды:

 КРнын РФдагы Элчилигинин Владивосток шаарындагы Кеңсеси (бөлүмү)

Консулдук кызмат көрсөтүү:

КРна кайтууга күбөлүк берүү – 4;

КРнын жарандыгын тактоочу, туулгандыгы тууралуу күбөлүккө справка берүү – 2

Арыздар кабыл алынды:

Паспорт алууга –  2

КРнын жарандыгына таандык экендигин аныктоого – 2;

Туруктуу консулдук каттоого коюлгандар –2;

убактылуу консулдук каттоого тургандар- 4;

 Укук коргоо ишмердүүлүк боюнча (укуктук кеңештерди берүү):

Укуктук бузуу (административдик, миграциялык укук бузуулар) менен кармалган КРнын жарандарына көмөк көрсөтүү – 3;

Дайынсыз жоголгондордун турган ордун тактоо – 1;

 Документ жүргүзүү:

кириш документтер– 7;

чыгыш документтердин саны – 9;

Кабыл алынган жарандардын жалпы саны – 31.

 КРнын РФдагы Элчилигинин Красноярск шаарындагы Кеңсеси (бөлүмү)

Консулдук кызмат көрсөтүү:

КРна кайтууга күбөлүк берүү – 3;

КРнын жарандыгын тактоочу, туулгандыгы тууралуу күбөлүккө справка берүү -9

Жеке идентификациялык номеров – 1

Арыздар кабыл алынды:

Паспорт алууга –  3

Туруктуу консулдук каттоого коюлгандар –3;

убактылуу консулдук каттоого тургандар- 4;

 Укук коргоо ишмердүүлүк боюнча (укуктук кеңештерди берүү):

Жарандардын укук жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча арыз – 5.

 Документ жүргүзүү:

кириш документтер– 7;

чыгыш документтердин саны – 5;

Кабыл алынган жарандардын жалпы саны – 40.

 КРнын РФдагы Элчилигинин Санкт-Петербург шаарындагы Кеңсеси (бөлүмү)

Консулдук кызмат көрсөтүү:

КРна кайтууга күбөлүк берүү – 7, акы төлөнбөгөн күбөлүк – 1

КРнын жарандыгын тактоочу, туулгандыгы тууралуу күбөлүккө справка берүү -4

Принято заявлений:

Арыздар кабыл алынды:

Паспорт алууга – 7;

Туруктуу консулдук каттоого коюлгандар –1;

Консулдук каттоодон  чыгаруу үчүн арыз- 1;

Ар кандай мүнөздөгү маалым каттар- 6

 Укук коргоо ишмердүүлүк боюнча (укуктук кеңештерди берүү):

Жарандардын укук жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча арыз – 6.

КРнын жарандарынын сөөгүн КРна жөнөтүү – 2

Укуктук бузуу (административдик, миграциялык укук бузуулар) менен кармалган КРнын жарандарына көмөк көрсөтүү- 4

РФда эмгек ишмердүүлүгү менен алектенип жаткан жарандарга жардам -1

 Документ жүргүзүү:

кириш документтер– 14;

чыгыш документтердин саны – 17;

Кабыл алынган жарандардын жалпы саны – 27.