2018-жылдын 5-февралынан 9-февралына чейинки мезгилде Элчиликтин Кеңселери тарабынан аткарылган консулдук иштер тууралуу

Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилиги КРнын РФдагы Элчилигинин Кеңселеринин (бөлүмдөрүнүн) ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтын жарандар үчүн ачыктыгын камсыздоо максатында ар жумалык ишмердүүлүк тууралуу маалымат берүүнү улантууда.

           2018-жылдын 29-январынан 2- февралына чейинки мезгилде Элчиликтин Кеңселери тарабынан төмөндөгүдөй иштер аткарылды:

КРнын РФдагы Элчилигинин Владивосток шаарындагы Кеңсеси (бөлүмү)

Консулдук кызмат көрсөтүү:

КРна кайтууга күбөлүк берүү – 7;

КРнын жарандыгын тактоочу, туулгандыгы тууралуу күбөлүккө справка берүү – 2

Убактылуу консулдук каттоого тургандар- 3;

Укук коргоо ишмердүүлүк боюнча (укуктук кеңештерди берүү):

Укук жана кызыкчылыгын коргоо боюнча жарадам – 1

Укуктук бузуу (административдик, миграциялык укук бузуулар) менен кармалган КРнын жарандарына көмөк көрсөтүү – 3;

Документ жүргүзүү:

кириш документтер– 5;

чыгыш документтердин саны – 7;

Кабыл алынган жарандардын жалпы саны – 24.

КРнын РФдагы Элчилигинин Красноярск шаарындагы Кеңсеси (бөлүмү)

Консулдук кызмат көрсөтүү:

КРна кайтууга күбөлүк берүү – 6;

КРнын жарандыгын тактоочу, туулгандыгы тууралуу күбөлүккө справка берүү -6

Жеке идентификациялык номеров – 1

Арыздар кабыл алынды:

Паспорт алууга – 2

Жарандыгын аныктоого – 1

Туруктуу консулдук каттоого коюлгандар –6;

убактылуу консулдук каттоого тургандар- 3;

Укук коргоо ишмердүүлүк боюнча (укуктук кеңештерди берүү):

Жарандардын укук жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча арыз – 5.

Эмгек ишмердүүлүгү менен алектенген жаранга жардам – 1

Документ жүргүзүү:

кириш документтер– 11;

чыгыш документтердин саны – 8;

Кабыл алынган жарандардын жалпы саны – 28.

КРнын РФдагы Элчилигинин Санкт-Петербург шаарындагы Кеңсеси (бөлүмү)

Консулдук кызмат көрсөтүү:

КРна кайтууга күбөлүк берүү – 8,

КРнын жарандыгын тактоочу, туулгандыгы тууралуу күбөлүккө справка берүү – 11

Арыздар кабыл алынды:

Паспорт алууга – 1;

Жарандыгын аныктоого – 1

Туруктуу консулдук каттоого коюлгандар –9;

Ар кандай мүнөздөгү маалым каттар – 5

Укук коргоо ишмердүүлүк боюнча (укуктук кеңештерди берүү):

Жарандардын укук жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча арыз – 4.

КРнын жарандарынын сөөгүн КРна жөнөтүү – 1

Укуктук бузуу (административдик, миграциялык укук бузуулар) менен кармалган КРнын жарандарына көмөк көрсөтүү- 4

РФда эмгек ишмердүүлүгү менен алектенип жаткан жарандарга жардам -1

Документ жүргүзүү:

кириш документтер– 6;

чыгыш документтердин саны – 19;

Кабыл алынган жарандардын жалпы саны – 45.