2018-жылдын 12-мартынан 16-мартына чейинки мезгилдеги КРнын РФдагы Элчилигинин Кеңселеринин (бөлүмдөрүнүн) консулдук ишмердүүлүгү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилиги Консулдук ишмердүүлүк тууралуу маалыматтын жарандар үчүн ачыктыгын камсыздоо максатында КРнын РФдагы Элчилигинин Кеңселеринин (бөлүмдөрүнүн) консулдук ишмердүүлүгү жөнүндө ар жумалык ишмердүүлүк тууралуу маалымат берүүнү улантууда.

 2018-жылдын 12-мартынан 16-мартына чейинки мезгилде Кеңселер тарабынан төмөндөгүдөй иштер аткарылды:

 КРнын РФдагы Элчилигинин САНКТ-ПЕТЕРБУРГ шаарындагы КЕҢСЕСИ (бөлүмү)

 Консулдук кызмат көрсөтүү:

 Төмөндөгүлөр боюнча документтер жасалды:

– КРна кайтууга күбөлүк – 7;

– КРнын жарандыгын тактоочу, туулгандыгы тууралуу күбөлүккө справка берүү – 16;

– балдарынын КРнын жарандыгын тандоосуна ата-энесинин макулдугу–1.

 Төмөндөгүдөй арыздар кабыл алынды:

– паспорт алууга – 4;

– КРнын жарандыгына таандык экендигин аныктоого – 1;

– КРнын жарандыгынан чыгууга – 3.

 Консулдук каттоо:

Туруктуу консулдук каттоого коюлгандар – 3;

убактылуу консулдук каттоого тургандар– 8.

 Ар кандай мүнөздөгү маалымат кат берүү- 10.

Документти талап кылуу боюнча арыз кабыл алынды – 1.

 Укук коргоо ишмердүүлүк боюнча (укуктук кеңештерди берүү):

         Жарандардын укук жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча арыздар кабыл алынды – 1.

Укук бузууларынын түрлөрү аныкталган КРнын жарандары менен иш алып баруу – 3:

– Т.уулу Р., 1990 –жылы туулган;

– К.Э.Э., 1989 – жылы туулган;

– С.А., 1992 – жылы туулган.

Талоончулук менен кармалган КРнын жарандары менен иш алып баруу  3.

Документ жүгүртүү көлөмү:

         Кириш документтердин саны.    10

         Чыгыш документтердин саны   13

         Жалпысынан 56 жаран кабыл алынды.

 КРнын РФдагы Элчилигинин КРАСНОЯРСК шаарындагы КЕҢСЕСИ (бөлүмү)

Консулдук кызмат көрсөтүү:

Төмөндөгүлөр боюнча документтер жасалды:

– КРна кайтууга күбөлүк – 14, бекер таризделгени 10;

– КРнын жарандыгын тактоочу, туулгандыгы тууралуу күбөлүккө справка берүү – 15;

 Төмөндөгүдөй арыздар кабыл алынды:

– паспорт алууга – 2;

– КРнын жарандыгына таандык экендигин аныктоого – 1;

 Консулдук каттоо:

Туруктуу консулдук каттоого коюлгандар – 2;

убактылуу консулдук каттоого тургандар– 1.

 Документ жүгүртүү көлөмү:

 Кириш документтердин саны.    9

 Чыгыш документтердин саны   13

Жалпысынан 36 жаран кабыл алынды.