Кыргызстандын демилгелери

Кыргыз Республикасынын демилгеси менен БУУнун башкы Ассамблеясы 20-февралды Дүйнѳлүк социалдык акыйкаттык күнү деп жарыялады.
Кыргыз Республикасынын демилгеси менен 20-февралды БУУнун башкы Ассамблеясы Дүйнѳлүк социалдык акыйкаттык күнү деп жарыялады. Бул майрам 2009-жылдан тартып жыл сайын ѳткѳрүлѳт. Бул боюнча долбоордун резолюзиясы кыргыз делегациясы тарабынан сунуш кылынган. Авторлош болуп БУУнун мүчѳсү болгон 80 ге жакын мамлекет кошулган.

Маалымдама: Кыргыз Республикасы жакырчылыкты жеӊүү, дүйнѳнүн бардык бурчундагы адамдарды жумуштуулук менен камсыз кылуу жана социалдык жыргалдарга адилеттүү жана теӊ укуктуу мүмкүнчүлүктѳрдү түзүү үчүн эл аралык коомчулуктун күчүн бириктирүү максатында БУУнун колдоосунун алдында 20-февралды Дүйнѳлүк социалдык акыйкаттыктын күнү деп жарыялоо демилгесин кѳтѳрүп чыккан.

Туруктуу Ѳнүгүү Комиссиясына Кыргыз Республикасынын талапкерлиги бир добуштан кабыл алынган.

20–30-апрелде БУУнун штаб-квартирасында ѳткѳн  Экономикалык жана Социалдык Кеӊештин жардамчы органдарын бош орундар менен толтуруу боюнча шайлоодо Кытай, Россия, АКШ ѳлкѳлѳрүнүн катарында Кыргыз Республикасынын Туруктуу Ѳнүгүү Комиссиясына  талапкерлиги бир добуштан кабыл алынган.   Ошондой эле жогоруда белгиленген шайлоолордо Кыргыз Республикасынын талапкерлиги бухгалтердик эсеп жана тактама берүүчүлүк эл аралык стандарттар боюнча эксперттердин ѳкмѳт аралык жумушчу тобуна шайланган.

Маалымдама: Берилген Комиссия  туруктуу ѳнүгүү маселеси  боюнча жогорку деӊгээлдеги уникалдуу форум болуп эсептелет.  Анын негизги максаты – туруктуу ѳнүгүү тармагында эл аралык деӊгээлде макулдашылган максаттардын ишке ашырылышына кѳзѳмѳл жүргүзүү. Ошондой эле  XXI кылымдын Күн тартиби жана Йоханнесбургск кыймылынын Планы.

Аталган Комиссияга мүчѳ болуу Кыргызстанга  туруктуу ѳнүгүүнүн негиздери жана айлана чѳйрѳнү коргоо менен байланышкан адамзаттын  дүйнѳлүк актуалдуу кѳйгѳйлѳрүн чечүүдѳ зарыл болгон чараларды кабыл алууда ѳзүнүн салымын кошууга мүмкүнчүлүк берет.

Кыргызстандын демилгеси менен жыл сайын 11-декабрда бүткүл дүйнѳ жүзүндѳ Эл аралык Тоо күнү белгиленет.

Бул күн 2002-жылы декабрь айында Эл аралык Тоо жылынын жыйынтыгын чыгаруу боюнча  ББУнун башкы Ассамблеясынын 57-сессиясында жарыяланган.  Эл аралык Тоо күнүнүн максаты – дүйнѳлүк коомчулуктун кѳӊүлүн тоолуу аймактардын кѳйгѳйлѳрүнѳ буруу.  Тоо боюнча  туруктуу ѳнүгүү дүйнѳнүн кѳптѳгѳн аймактарында миӊжылдыктын ѳнүгүүсүнүн  негизги    Максаттарына жетишүү боюнча 2000-жылдын 11-декабрында  БУУнун Миӊжылдык Декларациясында түзүлгѳн негизги маселе болуп эсептелет. 11-декабрда БУУнун колдоосу менен ар кайсы ѳлкѳлѳрдѳ  тоолуу аймактардын туруктуу ѳнүгүүсүнүн маанилүүлүгүн үгүттѳѳгѳ байланышкан иш-чаралар ѳткѳрүлѳт. БУУнун чечими менен бул жылда ѳткѳрүлгѳн Эл аралык Тоо күнү тоолуу аймактарда жашаган аз сандагы жана жергиликтүү элдерге арналган. Тоо күнүнүн максаты – тоолуу аймактарда жашаган элдер дуушар болгон кыйынчылыктарды белгилѳѳ, ошондой эле ачкачылыктын глобалдуу кѳйгѳйлѳрүн чечүүдѳ, климаттын ѳзгѳрүүсү менен күрѳшүүдѳ алардын баа жеткис салымдарын таануу.

Кыргызстандын БУУнун Коопсуздук Кеӊешинин туруктуу эмес мүчѳлүгүнѳ талапкерлиги жѳнүндѳ Китепче (2012–2013-жж.)

Leave a Reply