Маалыматка кирүү

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын карамагында болгон калктын маалыматка кирүүсү» Мыйзамын ишке ашыруу максатында жана мамлекеттик органдардын карамагындагы маалыматты берүү жѳнүндѳ жарандардын жана юридикалык жактардын керектѳѳлѳрүн аткаруунун бирдей эрежелерин, шарттарын жана тартибин бекитүү боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри тарабынан 2008-жылдын 19-майында №63 буйрукка кол коюлган.

Берилген буйрукка ылайык КРнын ТИМде:

 • Калкка маалыматты берүү функциясын ишке ашыруу боюнча милдетти  аткаруу КРнын ТИМнин Пресс-кызматына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги мекемелеринин, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилигинин Пресс-кызматтарына жүктѳлгѳн.
 • Маалымат боюнча сурамдардын туура жана ѳз убагында катталуусун жана аткарылышын, берилген кабарлардын шексиздигин жана толуктугун  кѳзѳмѳлдѳѳ милдети КРнын ТИМнин жалпы суроолор боюнча Департаментине,  ошондой эле Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилигинин кеӊсе бѳлүмүнѳ жүктѳлгѳн.

КРнын РФдагы Элчилигинин жарандардын маалыматка кирүү боюнча жооптуу кызматкерлеринин байланыш даректери: 

 • Тохтоходжаев Анвар Розамович
  Кеӊешчи-консул
  Тел.: +7 (499) 238-33-04
  Факс: +7 (499) 238-50-69
  Эл. почта: Kyrgyz_Embassy@gmx.de
  Иш тартиби: 09.00 – 18.00
  Тыныгуу: 13.00-14.00
  Ишеним телефону: 7 (499) 237 43 91
 • Букалаев Алмаз Камчибекович
  Вице-консул
  Тел.: +7 (495) 8 499 238-33-04
  Факс: +7 (495) 8 499 238-50-69
  Эл. почта:  Kyrgyz_Embassy@gmx.de
 • Иш тартиби: 09.00 – 18.00
  Тыныгуу: 13.00-14.00
  Ишеним телефону: +7 (499) 237 43 91
 • Васильева Татьяна Владимировна
  Кеӊсе башчысы
  Тел.: +7 (499) 237-44-31
  Факс: +7 (495) 951-60-62
  Эл. почта:  info@kyrgyzembassy.ru
  Иш тартиби: 09.00 – 18.00
  Тыныгуу: 13.00-14.00

Жазуу түрүндѳгү сурамдын бланктарынын үлгүлѳрү: