Байланыш маалыматтары

Москвадагы Кыргызстандын Элчилигинин дареги жана телефондору:

Дарек: 119017, Москва ш., Большая Ордынка кѳчѳсү, 64-үй.

  • Тел.: +7 (499) 237-48-82
  • Тел.: +7  (499) 237-46-01
  • Факс.: +7  (495) 951-60-62

e-mail: info@kyrgyzembassy.ru

Москвадагы Кыргызстандын Элчилигинин Консулдук бѳлүмүнүн дареги жана телефондору:

Дарек: 119017, Москва ш., Большая Ордынка кѳчѳсү, 62, курулуш – 2 (кирүү Погорельский кичи кѳчѳсүнѳн).

  • Тел.: +7 (499) 238-33-04
  • Тел.: +7  (499) 230-11-17

Иш тартиби:

  • Дүйшѳмбү-Жума 9:00дѳн 18:00 чейин
  • 13:00 дѳн 14:00 чейин – түштѳнүү убагы
  • 9:00 дан 13:00 чейин – документтерди кабыл алуу
  • 16:00 дѳн 18:00 чейин – документтерди берүү