РФ аймагына кирүүгө багыт алган КРнын жарандары үчүн эскертме

Кирүү тартиби: Визасыз

РФна/нан кирүү/чыгуу үчүн документтердин тизмеси:

  1. Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ички ID-card);
  2. Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту (чет өлкөгө чыгуучу);
  3. Кызматтык паспорт;
  4. Дипломатиялык паспорт;
  5. Моряктын паспорту (деңиз кемесине кирүү же андан чыгуда);
  6. Кыргыз Республикасына кайтуу үчүн күбөлүк.
  7. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк (16 жашка чыга элек балдар үчүн) КРнын жарандыгын көрсөтүү менен (туулгандыгы тууралуу күбөлүккө тиркеме).
  8. Жашы жете элек балдар үчүн мыйзамдуу өкүлдөрүнүн жана үчүнчү жактардын коштоосу менен РФна чыгуусу жана кайра кайтуусу үчүн нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу. Россиянын мыйзамы боюнча жашы жете элек баланы ата-энесинин бирөө коштоп жүргөн учурда нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдук талап кылынбайт.

РФна кирүү жана анда туруу тартиби:

Миграциялык карта

РФнын мамлекеттик чек арасы аркылуу өтүүдө өткөрмө пункттарында миграциялык картаны көрсөтүү керек, анда “кирүү максаты” деген графага кирүүнүн максаты көрсөтүлүшү керек.

Эгерде КРнын жараны РФна иштөө максатында кирип жатса, миграциялык картада милдеттүү түрдө кирүү максатына “жумуш” деп көрсөтүлүшү зарыл.

Миграциялык каттоого туруу

КРнын жарандары РФнын компетенттүү органдарында (РФнын ИИМи) 30 күндүн ичинде катталуу милдетинен (турган жеринде катталуу) бошотулушат.

Убактылуу туруунун мөөнөтү КРнын жаранынын РФнын аймагына кирген күндөн баштап эсептелет. Ал РФнын аймагына кирүүдө РФнын чек ара органдары тарабынан белгиленген миграциялык карта менен тастыкталат.

Эгерде КРнын жараны РФнын аймагында 30 күндөн ашуун туруп калса, РФнын компетенттүү органдарында (РФнын ИИМи) катталууга тийиш (турган жеринде каттоого туруу).

РФна иштөө максатында келген КРнын жарандарын каттоого тургузуу мөөнөтү аны менен түзүлгөн эмгек же жарандык-укуктук келишимдин иштөө мөөнөтүнө жараша болот.

Келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде жумушчу жана анын үй-бүлө мүчөлөрү келген өлкөнүн аймагынан каалаган убакта чыгып, каалаган убакта кире алышат. Ар бир кайра кирүүдө каттоого туруунун жол-жоболору кайталанышы керек.

РФнын аймагына башка максаттар менен кирген КРнын жарандарын каттоо КРнын жаранынын РФнын аймагына кирген күндөн тартып 90 күндөн ашык эмес мөөнөткө жасалат.

Миграциялык каттоого тургузуу боюнча бардык жол-жоболорду Кабыл алуучу тарап ишке ашырат. Кабыл алуучу тарап чет өлкөлүк жаран иштеп жаткан юридикалык жак, алардын филиалдары же өкүлчүлүктөрү же жумушчунун турган ордунун ээси, ошондой эле РФнын аймагында жашап жаткан РФнын жарандары, чет өлкөлүк жарандар же жарандыгы жок жактар (туруктуу жашоо укугуна ээлер) болушу мүмкүн.

Чет өлкөлүк жаран тура турган жерге келгенде Кабыл алуучу тарапка төмөндөгү документтерин көрсөтөт: паспорт жана миграциялык карта.

Паспорт жана миграциялык картасы алып салынбайт. Турган орду боюнча каттоо үчүн мамлекеттик алым алынбайт.

Кабыл алуучу тарап чет өлкөлүк жаран көрсөткөн документтердин негизинде чет өлкөлүк жарандын турган ордуна келгендиги тууралуу атайын бланк толтурат.

Эмгекке орношуу

ЕАЭБне мүчө-мамлекеттердин эмгекчилеринин укук жана милдеттери 2014-жылдын 29-майындагы ЕАЭБи жөнүндө Келишимдин Эмгек миграциясы бөлүмүнүн 96-98-беренелеринде жана мүчө-мамлекеттердин эмгекчилерине жана алардын үй-бүлөлөрүнө медициналык жардам көрсөтүү жөнүндө Протоколдо (ЕАЭБи жөнүндө Келишимге №30 тиркеме) жазылган.

КРнын жарандары алган билимдерине жана адистиктерине ылайык РФда кесиптик ишмердүүлүк менен алектенүүгө укуктуу. Мында педагогикалык, юридикалык, медициналык же фармацевтикалык билимдери болсо, адистиги менен иштөөсү үчүн мыйзамда бекитилген шарттарга ылайык билими тууралуу документти таануу жол-жоболорунан (нострификация) өтүү керек.

Иштеп тапкан кирешесине салык алуу РФнын резиденттери үчүн каралган ставкалар боюнча жүргүзүлөт. РФда жеке жактардын алган кирешесине салынган салык 13% түзөт, салыкты жумуш берүүчү төлөйт.

КРнын жараны болгон эмгек мигранты РФнын Пенсиялык фондуна төгүү үчүн жеке эсептик камсыздандыруучу номерин (СНИЛС) алуусу керек.

Кыргызстандын жарандары бекер медициналык тез жардам алуу укугуна медициналык камсыздандыруучу полисинин барына же жогуна карабастан, РФнын жарандары алгандай эле укуктуу. Ошону менен бирге эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин (ММК) же ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу (ЫМК) полисин алуу сунушалат.

РФда эмгектенип жаткан КРнын жаранынын РФнын аймагында чогуу жашаган балдары РФнын мыйзамдарына ылайык мектепке чейинки мекемелерде жана жалпы билим берүү мекемелеринде билим алууга укуктуу.

РФнын миграциялык мыйзамдарын бузуу үчүн жоопкерчилик

Россия Федерациясынын азыркы кезде иштеп жаткан мыйзамдарына ылайык, төмөндөгү кеңири таралган учурларда чет өлкөлүк жаранга Россияга кирүүгө уруксат берилбеши мүмкүн же такыр эле уруксат берилбейт:

Россиянын аймагында турганда чет өлкөлүк жаран убактылуу катталган күндөн баштап отуз күн аягына чыкканга чейин Россиядан чыгып кетпесе. Бул учурда Россияга кирүүгө үч жылга тыюу салынат.

Россияга кирүүгө 5 жылга тыюу салынат,эгерде чет өлкөлүк жаран 180 күн, бирок РФнын аймагында убактылуу туруу мөөнөтүнөн 270 суткадан ашык эмес убакыт аймактан чыкпастан үзгүлтүксүз турса. Ал эми Россияда убактылуу туруу мөөнөтү 270 суткадан ашык турган чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок жактар үчүн Россияга кирүү 10 жылга жабылат.

Ошондой эле чет өлкөлүк жаран үч жылдын ичинде Россияда бир нече жолу (эки же андан көп) административдик жоопко тартылса. Бул учурда кирүүгө тыюу административдик жоопкерчиликке тартуу тууралуу акыркы токтом күчүнө киргенден баштап үч жыл ичинде иштейт.

Эгерде жаран соттун чечими менен Россиянын аймагынан чыгарылса, Россияга кирүүгө тыюу ал чечим чыккандан баштап беш жылга созулат.

РФнын федералдык маанидеги субъектилеринде Москвада жана Санкт-Петербургда, Москва жана Ленинград облусунда миграциялык мыйзамдын бузулушу үчүн, жаранга жети миңге чейин штраф салынат да, милдеттүү түрдө аймактан чыгарылат.

КРнын жарандары РФнын аймагында компетенциясына жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери кирген сотко, прокуратурага, ички иштер органдарына жана РФнын башка дагы мекемелерине эркин жана тоскоолдуксуз кайрыла алышат, РФнын жарандарына берилген шарттарда аларда чыгып сүйлөөгө, өтүнүч менен кайрылууга, доо арыз менен кайрылууга жана башка дагы процессуалдык аркеттерди ишке ашырууга укуктуу.

РФдагы КРнын консулдук мекемелери:

Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилигинин Консулдук бөлүмү (Москва ш.)

Кеңешчи-консул – Тохтоходжаев Анвар Розамович

Дареги:Большая Ордынка көч., 62 курулуш 2 (кирүү Погорельск кичи көчөсү аркылуу)

Телефон: +7-499-238-33-04, факс: +7-499-238-50-69

Электрондук почта: info@kyrgyzembassy.ru

Сайт: http://kyrgyzembassy.ru/

Екатеринбург шаарындагы Кыргыз Республикасынын Башкы консулдугу

Башкы консул – Кожобаев Толонбай Жанибекович

Дареги: Россия, Екатеринбург ш.,  Большаков көч., 105

Телефон/факс: +7-343 257-76-14

Новосибирск шаарындагы Кыргыз Республикасынын Вице-консулдугу

Вице-консул – Маматалиев Калдарали Капарович

Дареги: Россия, Новосибирск ш., Крылов көч., 64/1

Телефон/факс: +7-383 210-66-24

КРнын РФдагы Элчилигинин Красноярск шаарындагы Кеңсеси (бөлүмү)

Консул – Дюшалиев Бекжан Сталикович

Дареги: 660004, Россия, Красноярск ш., “Красноярский рабочий” просппекти, .8, кеңсе 1-05

Телефон/факс: +7 (391) 270-20-99

Почта: kgkrasnoyarsk@mail.ru, сайт: www.consulkg.ru

КРнын РФдагы Элчилигинин Владивосток шаарындагы Кеңсеси (бөлүмү)

Консул –Калиев Марлен Бектурсунович

Дареги: 690090, Россия, Владивосток ш., Алеутская көч, 15 “В”, кеңсе 402

Почта: consulvl@mail.ru, сайт: consulvl.ru

КРнын РФдагы Элчилигинин Санкт-Петербург шаарындагы Кеңсеси (бөлүмү)

Консул – Токбаева Айяна Асангуловна

Дареги: 199178, Россия, Санкт-Петербург ш., 7-багыт В.О.,.76-үй, кеңсе 206

Почта: tokbaeva0909@gmail.com

Санкт-Петербург шаарындагы КРнын Ардактуу консулдугу

Ардактуу консул – Абдиев Таалайбек Калибаевич

Дареги: Россия, Санкт-Петербург ш., Нева проспекти. 132-16

Телефон: +7 (812) 717-00-27; факс +7 (812) 717-24-88

Краснодар шаарындагы КРнын Ардактуу консулдугу

Ардактуу консул – Чиналиев Алексей Олегович

Ардактуу консулдун жардамчысы – Ткачёв Николай Павлович

Дарек: Россия, Краснодар ш., В.Головатый көч., 313 литер “А”

Телефон: +7 (988) 245-43-02, факс: +7 (861) 210-22-23

Почта: consulkdr@gmail.com, сайт: www.consulkdr.ru

Оренбург шаарындагы КРнын Ардактуу консулдугу

Ардактуу консул – Жандар уулу Таалайбек

Дареги: Россия, Оренбург ш., Пролетарская көч., 262

Телефон: +7 (909) 605-28-05; факс +7(812) 717-24-88

Хабаровск шаарындагы КРнын Ардактуу консулдугу

Ардактуу консул – Мырзабаев Кадырбек Соорбекович

Дареги: Россия, Хабаровск ш., Фрунзе көч., 22, кенсе 4.

Телефон: +7 (4212) 47-39-77